WIT_GENERELL_NO SYMBOL

Fultvätta inte -  Gör Miljön en tjänst!

Fultvätta inte
Fultvätt – en av våra största miljöbovar

I Sverige ”fultvättar” vi våra bilar 20 miljoner gånger varje år. Det innebär en årlig kostnad som vi skjuter över till naturen på minst 4 miljarder kronor. Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan*, men i själva verket flyttas kostnaden till vår omgivande miljö, eftersom miljögifterna vi tvättar av bilarna utan rening rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller*** och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, gör de med andra ord stor skillnad för både vårt vatten och kommande generationer.

– Varje gång vi tvättar bilen på gatan skjuter vi över en miljökostnad på minst 200 kr till naturen, istället för att vi betalar för vad en riktig biltvätt kostar.Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Att ta bilen till en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Anders Finnson, Miljöexpert Svenskt Vatten.

Men det är lätt att göra rätt, åk till en biltvätt så gör du både samhället och miljön en tjänst, eftersom biltvättarna både tar bort olja och partiklar från vattnet och därefter behandlar dessa i separata reningsverk för att avskilja och bryta ned övriga föroreningar. Ofta används flera olika tekniker i kombination för att uppnå tillräcklig reningseffekt.

Information ovan från Svenskt Vatten.

På Wash in Towns biltvätt tvättar du din bil riktigt ren i något av de fyra tvättbåsen.

Ta bilen till biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen.
Här är öppet dygnet runt, så du kan tvätta din bil när som helst.


*Biltvätt på gata eller uppfart där orenat vatten rinner ut i naturen via en dagvattenbrunn eller vattendrag.

**Novus Opinion webbenkät, april 2014.

*** zink, krom, nickel, bly, kadmium